Agata Hills

Tłumacz pisemny i ustny

 

mail@agatahills.com

07867 590274

 

Często zadawane pytania

 

W jaki sposób złożyć zlecenie?

Proszę przesłać dokument mailem do bezpłatnej wyceny. W przypadku dokumentów urzędowych, na przykład aktów stanu cywilnego, proszę przesłać wyraźne zdjęcie lub skan. Odpowiem tego samego dnia, podając cenę i termin wykonania zlecenia. Jeśli zostaną one zaakceptowane, umówimy się odnośnie ewentualnego sposobu dostarczenia oryginalnych dokumentów, płatności i odbioru tłumaczenia.

 

W jaki sposób otrzymam tłumaczenie?

Tłumaczenie wysyłam na podany adres (pocztą i/lub mailem, zależnie od preferencji). Można je też odebrać osobiście po uzgodnieniu terminu.

 

Ile kosztuje tłumaczenie?

Tłumaczenie pisemne: od 70 £ za 1000 słów (ok. 3 strony maszynopisu);

Cena minimalna (za drobne zlecenia) 30 £ 

Standardowe dokumenty urzędowe (np. odpis aktu urodzenia czy małżeństwa) 30 £

Wiążącą cenę podaję dopiero po zapoznaniu się z dokumentem.

Tłumaczenie ustne:

30 £ za godzinę plus czas i koszty dojazdu

Minimalna stawka: 60 £ (2 godz.)

 

Jak szybko tłumaczenie będzie gotowe?

Tłumaczenia standardowych dokumentów urzędowych są zwykle gotowe w ciągu 1-2 dni, ale po otrzymaniu dokumentu do wyceny podam konkretny termin.

 

W jaki sposób zapłacić?

Osoby odbierające tłumaczenie osobiście mogą zapłacić przy odbiorze. W przeciwnym razie z reguły proszę o zapłatę z góry, przelewem lub przez PayPal. Dane konta podaję po przyjęciu zlecenia.

 

Co to jest tłumaczenie certyfikowane?

Tłumaczenie certyfikowane to brytyjski odpowiednik polskiego tłumaczenia poświadczonego. Zawiera dane tłumacza i klauzulę poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym. Tłumaczenia certyfikowane są wymagane przez brytyjskie urzędy i organy rządowe. Tłumacz wykonujący takie tłumaczenie musi być członkiem jednej z brytyjskich organizacji zrzeszających zawodowych tłumaczy. Wykonuję takie tłumaczenia mniej więcej od 10 lat.

 

Co to jest tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)?

Tłumaczenie poświadczone, w języku potocznym często określane nazwą „przysięgłe”, to tłumaczenie, jakim należy się posługiwać w przypadku przedstawiania dokumentów wydanych oryginalnie w języku angielskim (akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumentacja ubezpieczeniowa) w urzędach polskich. Tłumaczenie poświadczone jest opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza oraz ma indywidualny numer wpisu do repertorium. Musi zostać wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Uprawnienia tłumacza przysięgłego posiadam od 2017 roku.

 

Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty?

Tłumaczenie certyfikowane na język angielski:

W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku tłumaczenia z oryginału, więc do tłumaczenia certyfikowanego z języka polskiego na język angielski wystarczy skan lub zdjęcie przesłane mailem.

Tłumaczenie poświadczone:

W Polsce nie ma formalnego wymogu tłumaczenia z oryginału i większość polskich urzędów tego nie wymaga. Niestety w praktyce polskie urzędy stanu cywilnego (oraz podobno wydziały transportu) często nie przyjmują tłumaczeń ze skanu/kopii, dlatego przy tłumaczeniu takich dokumentów jak akty stanu cywilnego (akty urodzenia, zgonu, małżeństwa) z języka angielskiego na język polski warto do tłumaczenia dostarczyć oryginalny dokument.

 

Moje kwalifikacje

2017 Status tłumacza przysięgłego; Ministerstwo Sprawiedliwości

2009 Dyplom z tłumaczenia pisemnego, brytyjski Instytut Lingwistów (Chartered Institute of Linguists)

2008 Dyplom z tłumaczenia ustnego dla służb publicznych; brytyjski Instytut Lingwistów (Chartered Institute of Linguists)

1996 - 1997 Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1990 - 1996 Studia magisterskie z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

Moje doświadczenie zawodowe i główni klienci

Sektor publiczny

Tłumaczenie ustne w sądach, więzieniach oraz dla kancelarii prawnych, na przykład w trakcie posiedzeń w sądach czy podczas spotkań adwokatów z klientami. Tłumaczenie zeznań, wyroków i postanowień sądowych w sprawach cywilnych i karnych. Tłumaczenia medyczno – prawne: wizyty lekarskie czy raporty medyczne w sprawach o odszkodowanie itp.

Praca dla policji na terenie Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Wiltshire, Gloucestershire. Tłumaczenie w trakcie przesłuchań na policji. Tłumaczenie zeznań świadków.

Brytyjski Inspektorat BHP (HSE): Tłumaczenie podczas przesłuchań i rozmów z ofiarami i świadkami wypadków przy pracy. Tłumaczenie zeznań. Kontrole stanu BHP i warunków pracy.

Urząd Miejski w Bristolu: Tłumaczenie w różnego rodzaju urzędach, w których przysługuje prawo do bezpłatnego tłumacza.

Sektor prywatny

Spotkania biznesowe, spory pracownicze, szkolenia z zakresu BHP i higieny żywności.

Tłumaczenie dokumentacji, kontraktów i umów, artykułów do publikacji, materiałów szkoleniowych i prezentacji, ulotek oraz korespondencji. 

Certyfikowane tłumaczenia polskich dokumentów na język angielski i poświadczone („przysięgłe”) tłumaczenia angielskich dokumentów na język polski.

 

Książki

Powieść detektywistyczna Clary Benson „Zabójstwo w Sissingham Hall” w moim tłumaczeniu ukazała się w grudniu 2021 r.

Print Print | Sitemap
© 2021 Agata Hills

Call

E-mail